BLOG PAGE

STAY UP TO DATE

Van digitale analfabeten naar digitale geletterdheid

 

Er is een nieuw soort analfabetisme aan het ontstaan waardoor de Nederlandse koppositie op het gebied van kennis en innovatie in gevaar wordt gebracht. Het gaat hierbij niet om het traditionele niet kunnen lezen en schrijven, maar om het feit dat de huidige vakken binnen het onderwijs niet goed aansluiten op datgene wat tegenwoordig in een informatiemaatschappij thuishoort.

Wat is er aan de hand?

De huidige digitale kloof

Onze hele samenleving is volledig afhankelijk geworden van computers. De overheid verwacht dat alle generaties via overheid.nl zijn of haar plichten vervult en informatie ontvangt. De realiteit is dat in Nederland zo’n 1 miljoen mensen digibeet zijn. Zij kunnen niet met een computer omgaan, gebruiken nauwelijks internet, e-mail is uit den boze en zij communiceren al helemaal niet via sociale media.

Naast deze groep is er een nog veel grotere groep met zeer beperkte digitale skills. Deze groep beschikt wel over een computer, leest en verstuurt email, kan bestanden beheren op een PC of fileserver en kent de basis functies van Excel en Word, maar daarna houdt het op! Deze groep zal het gebruik van nieuwe software op de werkvloer altijd proberen te omzeilen, experimenteert niet met handige software tools en probeert ook geen apps uit op hun smartphone. Deze grote groep mensen bouwen een steeds grotere kloof op met de rest van de wereld die dat wel doet.

Tegelijkertijd is het onderwijs generatie op generatie grotendeels gelijk gebleven, terwijl het kunnen schrijven met een mooi handschrift in deze 21ste eeuw echt veel minder van belang geworden is en er andere vaardigheden nodig zijn om een plek te veroveren in deze steeds sneller ontwikkelende maatschappij.

De noodzaak; meer educatie op het gebied van digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale geletterdheid behoort tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens om zich te kunnen handhaven in onze informatiemaatschappij. Maar wiens kinderen zitten op dit moment op het Voortgezet Onderwijs waar voldoende vakken gegeven worden die aansluiten bij de digitale praktijk van vandaag de dag?

Er zouden meer nieuwe vakgebieden ontwikkeld moeten worden die, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, voor een langere tijd doorlopen zouden moeten worden. Bij het uitblijven van deze nieuwe vakgebieden zal de digitale kloof steeds groter worden met het gevaar dat er een samenleving ontstaat waar het verschil tussen ‘weten’ en ‘niet weten’ steeds groter wordt.

Ook dienen werkgevers veel meer geld te reserveren voor het digitaal vaardiger maken van medewerkers. Ieder bedrijf zou meerdere keren per jaar de mogelijkheid moeten geven om training te volgen in IT basis vaardigheden en het aanleren van nieuwe software.

Een oproep

De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het Voortgezet Onderwijs. Wil Nederland een voorsprong op het gebied van kennis en innovatie behouden dan zijn er nieuwe vakgebieden nodig op het gebied van digitale informatie-en communicatie. Natuurlijk samen met het onderwijs, maar vooral ook samen met het bedrijfsleven. Om vanuit de praktijk te zorgen dat er een goede kennisoverdracht plaatsvindt van al datgene wat beschikbaar is en tot op heden onvoldoende gebruikt wordt.

IT bedrijven zouden hier nog actiever een rol in kunnen spelen door medewerkers een aantal uur per jaar de mogelijkheid te geven hun kennis te delen op middelbare scholen. Hierdoor zal er bij tieners ook een beter bewustzijn ontstaan op welke manier IT ingezet kan worden, waardoor hopelijk meer mensen gaan kiezen voor een carrière in de IT. Want in een tijd waar bijna elk bedrijf een softwarebedrijf wordt, hebben we deze mensen keihard nodig!

Daarover ga ik graag verder in gesprek. Suggesties om digitale geletterdheid te verbeteren stel ik enorm op prijs.

Maarten Visser

volg ons

en mis nooit de laatste updates